5 zaskakujących faktów o uniwersytecie...

Jak pisać pytania testowe i jakie znaczenie ma przygotowanie pytań testowych?

Nancy
2023-09-16T21:08:17+02:00
domeny publiczne
Nancy16 września 2023 rOstatnia aktualizacja: 5 dni temu

Jak zrobić pytania testowe?

 1. Określ cele testu: Przed rozpoczęciem projektowania pytań należy jasno zdefiniować cele testu.
  Co dokładnie chcesz zmierzyć? Chcesz sprawdzić swoją podstawową wiedzę lub umiejętności analizy i krytycznego myślenia?
 2. Zróżnicuj typy pytań: Aby wszechstronnie oceniać uczniów, należy stosować różne typy pytań.
  Typy te mogą obejmować pytania wielokrotnego wyboru, pytania dotyczące odpowiedzi i rozumowania, prawdziwe i fałszywe wnioski, dopasowywanie pomysłów i pytania dotyczące rozumienia.
 3. Jasno formułuj pytania: Projektant musi formułować pytania w sposób jasny i zrozumiały dla uczniów.
  Używaj krótkich, prostych zdań i unikaj używania złożonego lub nieznanego słownictwa.Ezoic
 4. Zapewnienie jasnych instrukcji: Uczniowie muszą otrzymać jasne i dokładne instrukcje dotyczące tego, jak odpowiadać na pytania.
  Instrukcje te mogą zawierać szczegółowe informacje na temat liczby wymaganych odpowiedzi lub wymaganej metody rozumowania.
 5. Zapewnij zrównoważony poziom trudności: pytania muszą mieć zrównoważony poziom trudności.
  Powinien być dla uczniów wyzwaniem, przy czym test nie będzie tak trudny, że trudno będzie im go zaliczyć.
 6. Zachowaj przegląd i modyfikację: Po zaprojektowaniu pytań projektant powinien je przejrzeć i zmodyfikować, jeśli to konieczne.
  Można go także udostępnić innym osobom, aby uzyskać dodatkowe opinie i uwagi.Ezoic

Znaczenie przygotowania pytań testowych

Przygotowanie pytań testowych ma ogromne znaczenie w procesie nauczania i oceny akademickiej.
Pytania te mogą być skutecznym sposobem pomiaru zrozumienia materiału i zrozumienia przez uczniów pojęć.
Ponadto pytania testowe stymulują myślenie uczniów oraz rozwijają ich zdolności umysłowe i analityczne.
Daje także uczniom możliwość zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron w zakresie studiowanego przedmiotu, umożliwiając im skupienie się na obszarach wymagających poprawy.
Odpowiednio ułożone pytania mogą skutecznie motywować uczniów, zwiększać ich zapał do nauki i osiągać lepsze wyniki na egzaminach.

Pytania testowe muszą charakteryzować się różnorodnością i kompleksowością, gdyż muszą obejmować wszystkie aspekty studiowanego materiału i obejmować różne poziomy myślenia, takie jak zapamiętywanie, interpretacja, analizowanie, stosowanie i ocenianie.
Pytania muszą być także jasne i zrozumiałe, aby uczniowie mogli je łatwo zrozumieć i poprawnie udzielić odpowiedzi.
Ponadto pytania testowe powinny być uczciwe i sprawiedliwe, bez uprzedzeń wobec jakiejkolwiek grupy uczniów.

Proces przygotowywania pytań testowych wymaga kreatywności i dobrego planowania.
Nauczyciel musi określić cele edukacyjne, które mają zostać osiągnięte poprzez test, a następnie wybrać odpowiednie typy pytań, które te cele osiągną.
Należy także uwzględnić czas trwania testu i ustalić odpowiedni limit czasowy dla każdego pytania.
Wyniki uczniów na egzaminach należy dokładnie przeanalizować i ocenić, aby określić, jakie zmiany są potrzebne w zakresie stylu i trudności pytań.

Etapy przygotowywania pytań testowych

Przygotowanie pytań testowych to ważny i delikatny proces, który wymaga wykonania określonych kroków, aby zapewnić jakość i wiarygodność pytań.
Pierwszym krokiem jest określenie celów testu i kryteriów, jakie muszą spełniać pytania.
Następnie, zanim zaczniesz przygotowywać pytania, musisz określić rodzaj wymaganych pytań, czy są to pytania wielokrotnego wyboru, prawda i fałsz, czy pytania z odpowiedzią otwartą.

Ezoic

Następnie musisz zaprojektować ramy czasowe egzaminu i określić liczbę pytań oraz punktację za każde pytanie.
Pytania należy także rozdzielić według ich trudności i poziomu nauczania, na który test jest ukierunkowany.

Po wybraniu rodzaju pytań i zbudowaniu ram czasowych możesz teraz przystąpić do pisania pytań.
Pytania muszą być jasne, zrozumiałe i kierować się ustalonymi na początku kryteriami.
Pytania muszą być również zróżnicowane i obejmować wszystkie aspekty wymaganego przedmiotu oraz odzwierciedlać wymagany poziom nauczania.

Po napisaniu pytań należy je sprawdzić i przejrzeć, aby upewnić się, że nie zawierają błędów gramatycznych, językowych i poznawczych.
Pytania mogą być również testowane pilotażowo na ograniczonej próbie uczniów w celu sprawdzenia ich ważności i skuteczności.
Jeśli są błędy lub pytania wymagają pewnych modyfikacji, podejmowane są niezbędne kroki i pytania są ponownie przeglądane.

Typowe typy pytań

 • Pytanie definicyjne: tego typu pytanie służy do proszenia o wyjaśnienie lub wyjaśnienie konkretnego pojęcia lub terminu.
  Mogą pojawiać się w dyskusjach akademickich lub w życiu codziennym.Ezoic
 • Pytanie o przyczynę i skutek: tego typu pytanie służy do ustalenia przyczyn i skutków związanych ze zdarzeniem.
  Pomaga zrozumieć ciąg zdarzeń i ich wzajemne powiązania.
 • Pytanie pytające: Używane, aby uzyskać dodatkowe informacje lub wyjaśnienia na określony temat.
  Może mieć na celu nadrobienie tego, co zostało wcześniej omówione lub poznanie dodatkowych szczegółów na jakiś temat.
 • Pytanie dotyczące prognozy: Używane do uzyskania oczekiwań lub prognoz dotyczących określonej przyszłości.
  Pytania te mogą dotyczyć dyskusji biznesowych lub politycznych.
 • Pytanie porównawcze: Tego typu pytanie służy do sprawdzania różnic i podobieństw między różnymi przedmiotami.
  Tego typu pytania są przydatne przy podejmowaniu decyzji lub porównywaniu różnych produktów lub usług.Ezoic
 • Pytanie sprawdzające: tego typu pytanie służy do sprawdzenia, czy ktoś rozumie konkretny temat.
  Jest szeroko stosowany w szkołach i na uniwersytetach w procesie uczenia się.
Typowe typy pytań

Najlepsze praktyki w przygotowaniu pytań testowych

 1. Wyznaczanie jasnych celów: Przed rozpoczęciem przygotowywania pytań należy jasno określić cele testu.
  Pomaga to określić rodzaj wymaganych pytań i ograniczenia zakresu.
 2. Różnorodność typów pytań: należy stosować różne typy pytań, takie jak pytania wielokrotnego wyboru, pytania pisemne, prawda/fałsz oraz zgoda lub brak zgody.
  Pomaga to w kompleksowym pomiarze umiejętności i wiedzy uczniów.
 3. Równowaga trudności: Należy zapewnić odpowiednią równowagę w zakresie trudności pytań, aby uczniowie na wszystkich poziomach mogli sobie z nimi odpowiednio poradzić.
  Do oceny poziomu każdego pytania można zastosować macierz trudności.Ezoic
 4. Jasność i precyzja: pytania muszą być jasne i zrozumiałe.
  Należy unikać używania niejasnych zwrotów lub skomplikowanych zdań.
  Precyzja w formułowaniu pytań jest również ważna, aby uniknąć wszelkich dwuznaczności, które mogłyby mieć wpływ na odpowiedzi uczniów.
 5. Zapewnij zasięg: pytania testowe powinny obejmować szeroki zakres badanych tematów i koncepcji.
  Upewnij się, że istnieje równowaga pomiędzy kompleksowym zakresem kursu.
 6. Badanie wycieków: Należy unikać zadawania pytań znanych uczniom lub źródłom zewnętrznym.
  Można zastosować nowe pytania lub przeformułować stare pytania w sposób zachowujący oryginalność.
 7. Dobra wskazówka: Pytania powinny dawać uczniom jasne wskazówki dotyczące tego, jak odpowiedzą i organizować swoje odpowiedzi.
  Jasne instrukcje mogą pomóc uczniom i prawidłowo zrozumieć wymagania dotyczące pytań.Ezoic
 8. Testy sprawdzające i oceniające: Nauczyciele muszą przejść testy oceniające, aby sprawdzić ważność i jakość przygotowanych pytań.
  Pomaga to uniknąć błędów, które mogłyby mieć wpływ na wyniki testu.
Najlepsze praktyki w przygotowaniu pytań testowych

Jak przystąpić do egzaminu z Formularza Google?

Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu lub ankiety na Formularzu Google to dobrze trafiłeś! Formularz Google to jedno z bezpłatnych i łatwych w użyciu narzędzi, za pomocą których można tworzyć kwestionariusze, quizy i ankiety.
Aby rozpocząć, zaloguj się na swoje konto Google i przejdź do strony Formularze Google.
Następnie kliknij przycisk „+ Utwórz”, aby rozpocząć tworzenie nowego formularza.
Znajdziesz wiele opcji dodawania różnych pytań, takich jak pytania tekstowe i pytania wielokrotnego wyboru.
Możesz także dostosować układ formularza i dodać zdjęcia i filmy, jeśli chcesz.
Po zakończeniu tworzenia formularza możesz udostępnić go innym wysyłając link do formularza lub dodając go na swoją stronę.

Jak przystąpić do egzaminu z Formularza Google?

Jak zrobić krótki test?

Jeśli chcesz wziąć udział w quizie, oto kilka podstawowych kroków, które możesz wykonać.
Przede wszystkim zdecyduj, co chcesz testować i jakie cele chcesz mierzyć.
Następnie zacznij przygotowywać krótkie pytania pasujące do tematu.
Staraj się różnicować pytania pomiędzy pytaniami wielokrotnego wyboru, prawdą/fałszem, definicjami i formami otwartymi.

Kiedy już przygotujesz pytania, uporządkuj je w logiczny i uczciwy sposób.
Możesz podzielić test na różne części i ustawić konkretny czas dla każdej części.
Pamiętaj, aby zapewnić uczniom jasne i zrozumiałe wskazówki dotyczące tego, jak odpowiadać na pytania i przydzielać czas.

Ezoic

Przystępując do testu, dobrym pomysłem może być wyjaśnienie uczniom pytań przed jego rozpoczęciem.
Możesz także podać przykłady lub modele z przeszłości, aby pomóc im się przygotować.
Zaleca się także zapewnienie uczniom odpowiedniej ilości czasu na udzielenie odpowiedzi i umożliwienie im zadawania pytań, czy są jakieś wyjaśnienia.

Po zakończeniu testu zaznacz odpowiedzi i oceń wyniki uczniów.
Aby ułatwić ocenianie i zapewnić uczniom natychmiastowe wyniki, możesz skorzystać z arkusza kalkulacyjnego lub rubryk.
Przekazuj także konstruktywne uwagi i informacje zwrotne uczniom, aby pomóc im poprawić swoje wyniki w przyszłości.

zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.Obowiązkowe pola są oznaczone *